Kalite Politikamız: “Sistemli Olmak, Sağlıklı Olmaktır” ilkesinden yola çıkarak; kanıta dayalı tıbbi uygulamalara bağlı kalarak, zamanında, doğru ve eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi anlayışıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat,idari düzenlemeler ve yasal şartları da dikkate alarak hastalar ve hasta yakınlarının memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, Ulusal ve uluslararası standartlara, sağlık hizmetlerinde gelişen teknolojiye uyum sağlayarak ve hasta ve hasta yakınlarının taleplerini de dikkate alarak kalite seviyesini yükseltmek ve bu doğrultuda kalite güvence sistemini sürekli gözden geçirerek kontrol altında tutmak ve sürekli iyileştirmek, Çalışanlarımızın eğitimlerinin sürekliliğini sağlayarak, bu konulardaki bilinçlerini arttırmak; katılımcılık ve ekip çalışmasına teşvik etmek, bunu gerçekleştirirken hasta ve hasta yakınlarında, tedarikçilerde ve ilgili taraflarda da bu bilincin oluşmasına katkıda bulunmak, Kaliteyi bir amaç olarak benimseyip kalitenin kontrolü ile birlikte, tıbbi hizmetlerin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı ilkeleri doğrultusunda sürekliliğini sağlamaktır.