Check-up; yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin en etkili, erken tanı metodudur. Hastalığa yol açabilecek nedenlerin önceden belirlenmesi ve azaltılması yoluyla sağlığın sürekliliğinin sağlanması, hatta iyileştirilmesine yönelik tarama testleri ve görüntüleme yöntemlerini kapsayan programlardır.

Hiç önem vermediğiniz bir belirti (halsizlik, baş ağrısı) çok önemli bir hastalığın habercisi olabilir. Modern tıpta amaç, hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemler alarak kişinin sağlıklı kalmasını sağlamaktır. Bu nedenle hiçbir şikayeti bulunmasa da her insanın belirli periyotlarla sağlık kontrolünden geçmesi gerekir.

Çocuk CHECK-UP

 • Çocuk Dr. Muayenesi (Dr. Saibe Kılınç)
 • Psikolog Görüşmesi ( Aile isteğine bağlı 20 dk )
 • Beslenme ve Diyet Uzmanı görüşmesi
 • Vücut Analizi
 • Elektrokardiyogram
 • HEMOGRAM
 • Glukoz (AKŞ) veya Tokluk Kan Şekeri
 • HOMA – IR
 • HBA1C
 • Kolesterol
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • T3
 • T4
 • TSH
 • Demir
 • Total Demir bağlama kapasitesi
 • Tam İdrar Tahlil Raporu
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 • Abdomen US, tüm
 • Kahvaltı

40 Yaş Üstü Kadın 

 • CHECK-UP MUAYENESİ (Dr. Nafiz Alpsoylu)
 • Fizik tedavi Muayenesi (Dr. Alper Uçkun)
 • Estetik Cerrah Görüşmesi (Dr. Mustafa Cömert)
 • Psikolog Görüşmesi ( İsteğe bağlı 20 dk )
 • Kadın Hastalıkları Muayenesi
 • Beslenme ve Diyet Uzmanı görüşmesi
 • Vücut Analizi
 • Tek seans yanak veya koltuk altı lazer uygulaması
 • Mini cilt bakımı
 • Smear testi
 • Elektrokardiyogram
 • Alanin aminotransferaz (ALT)
 • Aspartat transaminaz (AST)
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
 • Anti HBs
 • HEMOGRAM
 • Glukoz (AKŞ)
 • HOMA – IR
 • HBA1C
 • Kolesterol
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Trigliserid
 • Üre
 • Kreatinin
 • T3
 • T4
 • TSH
 • Demir
 • Total Demir bağlama kapasitesi
 • Sedimentasyon
 • Gamma glutamil transferaz (GGT)
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Tam İdrar Tahlil Raporu
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 • Kemik yoğunluğu
 • MAMOGRAFİ
 • Abdomen US, tüm
 • KAHVALTI

40 Yaş Altı Kadın 

 • CHECK-UP MUAYENESİ (Dr. Nafiz Alpsoylu)
 • Fizik tedavi Muayenesi (Dr. Alper Uçkun)
 • Estetik Cerrah Görüşmesi (Dr. Mustafa Cömert)
 • Psikolog Görüşmesi  (İsteğe bağlı 20 dk.)
 • Kadın Hastalıkları Muayenesi
 • Beslenme ve Diyet Uzmanı görüşmesi
 • Vücut Analizi
 • Tek seans yanak veya koltuk altı lazer uygulaması
 • Mini cilt bakımı
 • Smear testi
 • Elektrokardiyogram
 • Alanin aminotransferaz (ALT)
 • Aspartat transaminaz (AST)
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
 • Anti HBs
 • HEMOGRAM
 • Glukoz (AKŞ)
 • HOMA – IR
 • HBA1C
 • Kolesterol
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Trigliserid
 • Üre
 • T3
 • T4
 • TSH
 • Demir
 • Total Demir bağlama kapasitesi
 • Sedimentasyon
 • Gamma glutamil transferaz (GGT)
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Tam İdrar Tahlil Raporu
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 • MEME USG
 • Abdomen US, tüm
 • KAHVALTI

40 Yaş Üstü Erkek

 • CHECK-UP MUAYENESİ (Dr. Nafiz Alpsoylu)
 • Fizik tedavi Muayenesi (Dr. Alper Uçkun)
 • Estetik Cerrah Görüşmesi (Dr. Mustafa Cömert)
 • Psikolog Görüşmesi (20 dk )
 • Üroloji Muayenesi (Check-Up Dr.’u uygun görürse pakete dahil olacak Dr. Suhan Bolay )
 • Beslenme ve Diyet Uzmanı görüşmesi
 • Vücut Analizi
 • Tek seans yanak veya koltuk altı lazer uygulaması
 • Mini cilt bakımı
 • Elektrokardiyogram
 • Alanin aminotransferaz (ALT)
 • Aspartat transaminaz (AST)
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
 • Anti HBs
 • Hemogram
 • Glukoz (AKŞ)
 • HOMA – IR
 • HBA1C
 • Kolesterol
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Trigliserid
 • Üre
 • Kreatinin
 • T3
 • T4
 • TSH
 • Demir
 • Total Demir bağlama kapasitesi
 • Sedimentasyon
 • Gamma glutamil transferaz (GGT)
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Psa (serbest) (40 YAŞ ÜSTÜ)
 • Psa (TOTAL) (40 YAŞ ÜSTÜ)
 • Tam İdrar Tahlil Raporu
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 • Kemik yoğunluğu
 • Üriner sistem usg (tüm batın içinde)
 • Abdomen US, tüm
 • Kahvaltı

40 Yaş Altı Erkek

 • Check-Up Muayenesi (Dr. Nafiz Alpsoylu)
 • Fizik Tedavi Muayenesi (Dr. Alper Uçkun)
 • Estetik Cerrah Görüşmesi (Dr. Mustafa Cömert)
 • Psikolog Görüşmesi (20 Dk )
 • Üroloji Muayenesi (Check-Up Dr. U Uygun Görürse Pakete Dahil Olacak Dr. Suhan Bolay )
 • Beslenme Ve Diyet Uzmanı Görüşmesi
 • Vücut Analizi
 • Tek Seans Yanak Veya Koltuk Altı Lazer Uygulaması
 • Mini Cilt Bakımı
 • Elektrokardiyogram
 • Alanin Aminotransferaz (Alt)
 • Aspartat Transaminaz (Ast)
 • Hbsag (Kemoluminesans Veya Benzeri)
 • Anti Hbs
 • Hemogram
 • Glukoz (Akş)
 • Homa – Ir
 • Hba1c
 • Kolesterol
 • Hdl Kolesterol
 • Ldl Kolesterol
 • Trigliserid
 • Üre
 • Kreatinin
 • T3
 • T4
 • Tsh
 • Demir
 • Total Demir Bağlama Kapasitesi
 • Sedimentasyon
 • Gamma Glutamil Transferaz (Ggt)
 • Gaitada Gizli Kan Aranması
 • Tam İdrar Tahlil Raporu
 • Akciğer Grafisi P.A. (Tek Yön)
 • Üriner Sistem Usg (Tüm Batın Içinde)
 • Abdomen Us, Tüm
 • Kahvaltı
Çocuk

Çocuk CHECK-UP

 • Çocuk Dr. Muayenesi (Dr. Saibe Kılınç)
 • Psikolog Görüşmesi ( Aile isteğine bağlı 20 dk )
 • Beslenme ve Diyet Uzmanı görüşmesi
 • Vücut Analizi
 • Elektrokardiyogram
 • HEMOGRAM
 • Glukoz (AKŞ) veya Tokluk Kan Şekeri
 • HOMA – IR
 • HBA1C
 • Kolesterol
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • T3
 • T4
 • TSH
 • Demir
 • Total Demir bağlama kapasitesi
 • Tam İdrar Tahlil Raporu
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 • Abdomen US, tüm
 • Kahvaltı
Kadın

40 Yaş Üstü Kadın 

 • CHECK-UP MUAYENESİ (Dr. Nafiz Alpsoylu)
 • Fizik tedavi Muayenesi (Dr. Alper Uçkun)
 • Estetik Cerrah Görüşmesi (Dr. Mustafa Cömert)
 • Psikolog Görüşmesi ( İsteğe bağlı 20 dk )
 • Kadın Hastalıkları Muayenesi
 • Beslenme ve Diyet Uzmanı görüşmesi
 • Vücut Analizi
 • Tek seans yanak veya koltuk altı lazer uygulaması
 • Mini cilt bakımı
 • Smear testi
 • Elektrokardiyogram
 • Alanin aminotransferaz (ALT)
 • Aspartat transaminaz (AST)
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
 • Anti HBs
 • HEMOGRAM
 • Glukoz (AKŞ)
 • HOMA – IR
 • HBA1C
 • Kolesterol
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Trigliserid
 • Üre
 • Kreatinin
 • T3
 • T4
 • TSH
 • Demir
 • Total Demir bağlama kapasitesi
 • Sedimentasyon
 • Gamma glutamil transferaz (GGT)
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Tam İdrar Tahlil Raporu
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 • Kemik yoğunluğu
 • MAMOGRAFİ
 • Abdomen US, tüm
 • KAHVALTI

40 Yaş Altı Kadın 

 • CHECK-UP MUAYENESİ (Dr. Nafiz Alpsoylu)
 • Fizik tedavi Muayenesi (Dr. Alper Uçkun)
 • Estetik Cerrah Görüşmesi (Dr. Mustafa Cömert)
 • Psikolog Görüşmesi  (İsteğe bağlı 20 dk.)
 • Kadın Hastalıkları Muayenesi
 • Beslenme ve Diyet Uzmanı görüşmesi
 • Vücut Analizi
 • Tek seans yanak veya koltuk altı lazer uygulaması
 • Mini cilt bakımı
 • Smear testi
 • Elektrokardiyogram
 • Alanin aminotransferaz (ALT)
 • Aspartat transaminaz (AST)
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
 • Anti HBs
 • HEMOGRAM
 • Glukoz (AKŞ)
 • HOMA – IR
 • HBA1C
 • Kolesterol
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Trigliserid
 • Üre
 • T3
 • T4
 • TSH
 • Demir
 • Total Demir bağlama kapasitesi
 • Sedimentasyon
 • Gamma glutamil transferaz (GGT)
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Tam İdrar Tahlil Raporu
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 • MEME USG
 • Abdomen US, tüm
 • KAHVALTI
Erkek

40 Yaş Üstü Erkek

 • CHECK-UP MUAYENESİ (Dr. Nafiz Alpsoylu)
 • Fizik tedavi Muayenesi (Dr. Alper Uçkun)
 • Estetik Cerrah Görüşmesi (Dr. Mustafa Cömert)
 • Psikolog Görüşmesi (20 dk )
 • Üroloji Muayenesi (Check-Up Dr.’u uygun görürse pakete dahil olacak Dr. Suhan Bolay )
 • Beslenme ve Diyet Uzmanı görüşmesi
 • Vücut Analizi
 • Tek seans yanak veya koltuk altı lazer uygulaması
 • Mini cilt bakımı
 • Elektrokardiyogram
 • Alanin aminotransferaz (ALT)
 • Aspartat transaminaz (AST)
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
 • Anti HBs
 • Hemogram
 • Glukoz (AKŞ)
 • HOMA – IR
 • HBA1C
 • Kolesterol
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Trigliserid
 • Üre
 • Kreatinin
 • T3
 • T4
 • TSH
 • Demir
 • Total Demir bağlama kapasitesi
 • Sedimentasyon
 • Gamma glutamil transferaz (GGT)
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Psa (serbest) (40 YAŞ ÜSTÜ)
 • Psa (TOTAL) (40 YAŞ ÜSTÜ)
 • Tam İdrar Tahlil Raporu
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 • Kemik yoğunluğu
 • Üriner sistem usg (tüm batın içinde)
 • Abdomen US, tüm
 • Kahvaltı

40 Yaş Altı Erkek

 • Check-Up Muayenesi (Dr. Nafiz Alpsoylu)
 • Fizik Tedavi Muayenesi (Dr. Alper Uçkun)
 • Estetik Cerrah Görüşmesi (Dr. Mustafa Cömert)
 • Psikolog Görüşmesi (20 Dk )
 • Üroloji Muayenesi (Check-Up Dr. U Uygun Görürse Pakete Dahil Olacak Dr. Suhan Bolay )
 • Beslenme Ve Diyet Uzmanı Görüşmesi
 • Vücut Analizi
 • Tek Seans Yanak Veya Koltuk Altı Lazer Uygulaması
 • Mini Cilt Bakımı
 • Elektrokardiyogram
 • Alanin Aminotransferaz (Alt)
 • Aspartat Transaminaz (Ast)
 • Hbsag (Kemoluminesans Veya Benzeri)
 • Anti Hbs
 • Hemogram
 • Glukoz (Akş)
 • Homa – Ir
 • Hba1c
 • Kolesterol
 • Hdl Kolesterol
 • Ldl Kolesterol
 • Trigliserid
 • Üre
 • Kreatinin
 • T3
 • T4
 • Tsh
 • Demir
 • Total Demir Bağlama Kapasitesi
 • Sedimentasyon
 • Gamma Glutamil Transferaz (Ggt)
 • Gaitada Gizli Kan Aranması
 • Tam İdrar Tahlil Raporu
 • Akciğer Grafisi P.A. (Tek Yön)
 • Üriner Sistem Usg (Tüm Batın Içinde)
 • Abdomen Us, Tüm
 • Kahvaltı
Randevu Al
Görseller
Videolar
Yazılar