Dahiliye hekimleri çocukluk çağını aşmış erişkin bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar ve bu organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyi kendisini hastalıklardan koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir.

Genel dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir branştır. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir. Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hipertansiyon, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir alanda tanı koyucu ve tedavi uygulayıcı birimdir.

Sonuç olarak; her türlü sağlık sorununda öncelikli olarak müracaat edilecek bir branştır. İyi bir dahiliye uzmanı seçimi bireylerin sağlıklı, uzun ve kaliteli bir yaşama sahip olmasını sağlar.

Dr. Soyer Şimşek – Diabet Hastalığı Nedir | Sağlık

İç hastalıklar uzmanı doktorumuz Soyer Şimşek’in “Diabet Hastalığı Nedir” bilgilendirme videosu.

Görseller
Videolar

Dr. Soyer Şimşek – Diabet Hastalığı Nedir | Sağlık

İç hastalıklar uzmanı doktorumuz Soyer Şimşek’in “Diabet Hastalığı Nedir” bilgilendirme videosu.

Yazılar